Verifikaciona komisija konstatuje da su za kandidata za predsjednika Udruženja klubova FSCG - Jug, za mandatni period 2021-2025. godine, pristigle kandidature sa podrškama delegata za Mihaila Đurovića i Nenada Maslovara, te da obje ispunjavaju tražene uslove.