Seminar će biti održan od 10:00 časova, u prostorijama Udruženja klubova FSCG - Jug.

Komisija za suđenje UK FSCG - Jug
Predsjednik
Aleksandar Marković