Seminar će se sastojati od teorijskog dijela (izmjene i dopune PFI) za sudije sa ,,A” i ,,B” liste, kao i ljekarskih pregleda i fitnes testa za sudije sa obje liste.

Svi kandidati su obavezni da donesu lična dokumenta, ljekarski pregled i sportsku opremu za fitnes test.

Nove sudije su obavezni da donesu i potvrdu iz suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Komisija za suđenje UK FSCG - Jug
Predsjednik
Marković Aleksandar