Na osnovu člana 19 Statuta Udruženja klubova FSCG - Jug, Izvršni odbor, na sjednici održanoj 13.04.2021. godine, donio je odluku o raspisivanju, organizovanju i sprovođenju izbora za predsjednika Udruženja klubova FSCG - Jug, za mandatni period 2021-2025 i organe u Udruženju.

Izvršni organi fudbalskih klubova članova Udruženja klubova FSCG - Jug, najkasnije do 4. maja 2021. godine, moraju donijeti i dostaviti odluku o izboru delegata za Izbornu Skupštinu FSCG - Jug.

Klubovi I lige predlažu 3 kandidata, klubovi II lige predlažu 2 kandidata, klubovi III lige predlažu 1 kandidata.

Izvršni organi klubova članica, koji imaju seniorsku ekipu u bilo kom takmičenju I, II i III liga FSCG, strukovne organizacije, najkasnije do 4. maja 2021. godine moraju, ukoliko žele, dostaviti Odluku o predlogu kandidata za predsjednika Udruženja klubova Fudbalskog saveza Crne Gore - Jug.

Predlozi dostavljeni nakon 4. maja 2021. godine neće se razmatrati.

Izborna Skupština Udruženja klubova Fudbalskog saveza Crne Gore - Jug za mandatni period 2021-2025. godine, održaće se 24. maja 2021. godine.

Mjesto i vrijeme održavanja Skupštine biće naknadno određeni.

O sprovođenju Odluke staraće se sekretar Udruženja klubova FSCG - Jug i Stručna služba.

Udruženje klubova FSCG - Jug
Predsjednik
Mihailo Đurović