Ponovljeni seminar za polaganje 3. kategorije i fitnes test održaće se 9. aprila (petak) u Kotoru.

Okupljanje je u kancelariji Udruženja klubova FSCG - Jug u Dobroti. do 9 časova, nakon čega će se održati fitnes test na pomoćnom terenu FK Bokelj i polaganje teoretskog dijela ispita za sudije 3. kategorije.

Seminaru su obavezni da prisustvuju: Rogač Anđela (Herceg Novi), Junković Andrija (Bar), Ivanović Aleksa (Bar), Vojvodić Miloš (Petrovac), Perazić Nemanja (Petrovac), Raketić Saša (Petrovac), Radunović Danilo (Cetinje), Stanić Bogdan (Cetinje), Roganović Danilo (Cetinje), Rudović Stevan (Cetinje), Martinović Vasilije (Cetinje).

Komisija za suđenje UK FSCG - Jug
Predsjednik
Aleksandar Marković