U srijedu 16. septembra, sa početkom u 13:00 časova, održaće se jednodnevni seminar sudija i sudija pomoćnika u Sutorini, na terenu Fudbalskog kluba Obilić.

Seminar će se sastojati od teorijskog dijela (izmjene i dopune PFI) za sudije sa ,,A” i ,,B” liste, kao i ljekarskih pregleda i fitnes testa za sudije sa obje liste.

Svi kandidati su obavezni da donesu lična dokumenta, potvrdu iz suda da se protiv  njega ne vodi krivični postupak, ljekarski pregled i sportsku opremu za fitnes test.

Komisija za suđenje UK FSCG - Jug
Predsjednik
Marković Aleksandar