Obavještavamo sudije sa A i B liste, koji se nijesu pojavili na prvom seminaru u Baru, da će ponovljeni seminar biti održan 05.04.2019 god. na Cetinju (Pomoćni teren FK Lovćen) sa početkom u 11:00 časova.

Za ponovljene fizičke norme pozvani su: Vujović Mašan, Vukićević Miloš, Latković Luka, Bracanović Miloš.

Svi novi učesnici seminara dužni su da uplate 30 EUR po osobi, dok su sudije koje ponavljaju fizičke norme dužne da uplate 15 EUR po osobi. Sredstva uplatiti najkasnije do 03.04.2019, na žiro račun 535-2000100025660-59.

Komisija za suđenje UK FSCG - Jug
Predsjednik
Aleksandar Marković