Obavještavamo sve sudije Udruženja klubova FSCG - Jug da će se dvodnevni seminar održati 30.08.2019 i 31.08.2019 godine, na Ivanovim koritima.

Dolazak i smještaj sudija je do 09,30 časova. Sudije su dužne ponesu opremu za trening i da prilože ljekarsko uvjerenje.

Uplata po sudiji je 30 EUR na žiro račun Udruženja klubova FSCG - Jug, kod NLB banke 530-414-32.

Komisija za suđenje UK FSCG - Jug
Predsjednik
Marković Aleksandar