Sudijska komisija Udruženja klubova FSCG - Jug obavještava da će se seminar za sudije i sudije pomoćnike održati u četvrtak 9. marta, sa početkom u 11:00 časova, na stadionu Donja Sutvara u Radanovićima.

Seminar će se sastojati od teorijskog dijela (izmjene i dopune PFI) za sudije sa ,,A” i ,,B” liste, kao i ljekarskih pregleda i fitnes testa za sudije sa obje liste.

Svi kandidati su obavezni da donesu lična dokumenta, ljekarski pregled i sportsku opremu za fitnes test.

Nove sudije su obavezne da donesu i potvrdu iz suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak.